2018/2019 õppeaastast

2018/2019 õppeaasta teema: Õnneseen-õnnelik laps Õppeaasta prioriteet: loodus-ja avastusõpe-avastame meeli Eesmärgid: Laps arendab ja praktiseerib vaatlus-, eristamis-, võrdlemis-, klassifitseerimis-, suhtlemis- ja rakendamisoskusi. Looduses liikumise ja meelte kasutamise kaudu tekivad lapses ja täiskasvanus senisest tugevamad seosed keskkonna säästmise ja tervise hoidmise vahel.