Otsime eripedagoogi

Räpina Lasteaed Vikerkaar otsib oma meeskonda 0,9 ametikohaga eripedagoogi. Eripedagoogi põhitegevus on koostöös teiste spetsialistidega arenguliste/ja või hariduslike erivajadustega laste väljaselgitamine ja igakülgselt tema arengu toetamine eakohasuse suunas, esmase mahajäämuse ületamine, vähendamine ja teise mahajäämuse ennetamine/leevendamine eripedagoogiliste vahenditega/võtetega. Eripedagoog teenindab lapsi vanuses 1,6-7.a, kellel on mõni arenguline ja /või hariduslik erivajadus sh muud keelt kõnelevad … Read more Otsime eripedagoogi

Otsime logopeedi

Ootame oma kollektiivi logopeedi, kelle põhitegevus on välja selgitada, kes lastest vajavad kõneravi ja koostöös teiste spetsialistidega arenguliste/ja või hariduslike erivajadustega laste väljaselgitamine ja igakülgselt tema arengu toetamine eakohasuse suunas, esmase mahajäämuse ületamine, vähendamine ja teise mahajäämuse ennetamine/leevendamine logopeediliste vahenditega/võtetega. Erinevate töövormide kasutamine olenevalt lapse vajadustest (individuaalne, grupis ja rühmas). Õpetajate ja lastevanemate logopeediline nõustamine. … Read more Otsime logopeedi

OLEME TERVED

Lasteaeda palume tuua ainult terveid lapsi. Lapse lasteaias haigestumise korral teavitab õpetaja lapsevanemat ning tal on kohustus laps lasteaiast koju viia. Külmetushaiguse sümptomitega lapsevanem/pereliige ei too last lasteaeda ega vii koju. Kui lapsevanem haigestub lapse lasteaias viibimise ajal ning peab tulema ise lapsele järele, palub ta laps üle anda õues (lapsevanem kannab maski). Kokkupuute korral … Read more OLEME TERVED