Otsime logopeedi – konkursi tähtaega pikendati!

Ootame oma kollektiivi logopeedi, kelle põhitegevus on välja selgitada, kes lastest vajavad kõneravi ja koostöös teiste spetsialistidega arenguliste/ja või hariduslike erivajadustega laste väljaselgitamine ja igakülgselt tema arengu toetamine eakohasuse suunas, esmase mahajäämuse ületamine, vähendamine ja teise mahajäämuse ennetamine/leevendamine logopeediliste vahenditega/võtetega. Erinevate töövormide kasutamine olenevalt lapse vajadustest (individuaalne, grupis ja rühmas). Õpetajate ja lastevanemate logopeediline nõustamine. … Read more Otsime logopeedi – konkursi tähtaega pikendati!

Otsime eripedagoogi – konkursi tähtaega pikendati!

Räpina Lasteaed Vikerkaar otsib oma meeskonda 0,9 ametikohaga eripedagoogi. Eripedagoogi põhitegevus on koostöös teiste spetsialistidega arenguliste/ja või hariduslike erivajadustega laste väljaselgitamine ja igakülgselt tema arengu toetamine eakohasuse suunas, esmase mahajäämuse ületamine, vähendamine ja teise mahajäämuse ennetamine/leevendamine eripedagoogiliste vahenditega/võtetega. Eripedagoog teenindab lapsi vanuses 1,6-7.a, kellel on mõni arenguline ja /või hariduslik erivajadus sh muud keelt kõnelevad … Read more Otsime eripedagoogi – konkursi tähtaega pikendati!