Krõllide rühm

5-7 aastased lapsed

Õpetaja: Kadi Eltermaa 
Assistent: Jana Freirich

Õpetaja abi: Marika Tikka 

e-post
krollid.vikerkaar@rapina.ee

Päevakava: krollid

Uudised ja teated

Muumide, Krõllide ja Lepatriinude rühma lõpupeo fotod on nähtavad  aadressil http://www.fotoprint.ee/est/avaleht

  • Viime läbi rahuloluküsitlust, et selgitada välja lastevanemate rahulolu lasteaia ja sellega seotud teguritega. Küsitlusele on perioodil 7. mai kuni 10. juuni oodatud vastama kõik lastevanemad, kelle laps käib Eestis lasteaias. 
  • Küsimustiku leiad: https://www.innove.ee/uuringud/rahulolu/alushariduses/rahulolukusitlus-lastevanematele/

 

Neljapäeval, 17.mail, kell 16.00 osalevad kooliminevad lapsed  Räpina Muusikakooli kohtumispäeval.

Comments are closed.