Krõllide rühm

6-7 aastased lapsed

Õpetaja: Kadi Eltermaa 
Assistent:  Marika Tikka

Õpetaja abi: Kaja Freirich

e-post
krollid.vikerkaar@rapina.ee

Päevakava: 

Uudised ja teated

KRÕLLIDE RÜHMA ISADEPÄEVALE PÜHENDATUD TANTSULINE TEGEVUS

8.NOVEMBRIL, KELL 16.30 LASTEAIA SAALIS

TULE KOOS PEREGA!

Digimaailma mõjud võivad olla nii positiivsed kui negatiivsed. Selleks et ennetada netisõltuvuse arengut ja soodustada digivahenditest saadavat kasu, tuleks juba varakult lastele teadlikku digivahendite ja interneti kasutamist õpetama asuda.

NB! Lapse puuduma jäämisest või lasteaeda tulekust teavitada lasteaia telefonile 519 98544 või rühmade e-postile aadressile.

 

 

Comments are closed.