Lasteaiast

Räpina Lasteaed VikerkaarRäpina asub looduslikult kaunis Põlva maakonnas. Räpina Lasteaed Vikerkaar asub Räpina linnas.
23.märtsist 2001 on Räpina Lasteaed Vikerkaar vastu võetud Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku liikmeks.
Ruusa Päikesekiire rühm tegeleb Keelepesa projektiga.

Räpina Lasteaed Vikerkaar õppetegevus toimub J. Käisi üldõpetuse põhimõtetest, mille tuumaks on kodulooline vaateõpetus. Õppimine on elulähedane ja lapsepärane ning tänu sellele areneb lapse väljendusoskus ja sõnaloov tegevus. Üldõpetus soodustab õppija isetegemist, lapse võimete arvestamist ja arendamist.

570902015.10.05 Opetajatepäev 001

 

 

 

 

MOTO
Vikerkaar, vikerkaar, värviline rõõmukaar.

VISIOON
Rõõmus, uuendusmeelne ja loodust hoidev Vikerkaare pere.

MISSIOON
Iga laps on omaette individuaalsus. Kasvatuse ülesanne on selle „mina“ kujundamine tõeliseks väärtuslikuks isiksuseks “ – Johannes Käis. Õpetuse alused ja teed. Üldine didaktika“, Heda Kala, 2018

 VÄÄRTUSED
Teadlikkus, hoolivus, koostöö

 

 

Lasteaed on avatud 7.00 – 18.00

PROJEKTID

2020- ProgeTiigri programmi seadmete taotlusvoor haridusasutustele toetus 2737.4 eurot

2020-Keskkonnaionvesteeringute Keskus, projekt “Avastusõpperetk Räpina Lasteaed Vikerkaar eelkooliealistele lastele” toetus 600 eurot

2019-Keskkonnaionvesteeringute Keskus, projekt “Sipsik õpib hea meelega ja kõigi meeltega” toetus  1 643 eurot

2019- Keskkonnaionvesteeringute Keskus, projekt “Avastusõpperetked Räpina Lasteaed Vikerkaar lastele” toetus 480 eurot

2018- Keskkonnaionvesteeringute Keskus, projekt “Avastusõpperetked Räpina Lasteaed Vikerkaar lastele” toetus 1 708 eurot

2017-Keskkonnaionvesteeringute Keskus, projekt “Avastusõpperetked Räpina Lasteaed Vikerkaar lastele” toetus 2604 eurot

2017- Keskkonnainvesteeringute Keskus, projekt „Ilmastikunähtuste uurimine 2016/2017 Räpina lasteaias Vikerkaar, toetus 750.44 eurot

2016- MTÜ Koos Laste Heaks, projekt “Ilm on imeline”, toetus 1938.54 eurot                                                                                                                                                                                                                      

2016-Keskkonnaionvesteeringute Keskus, projekt “Avastusõpperetked Räpina Lasteaed Vikerkaar lastele”, toetus 2533.60                                                                                                                           

2016-Rahvakultuuri keskus, “Lapsed teatrisse”, toetus 154.80
2015-Rahvakultuuri Keskus, “Lapsed teatrisse”, toetus 154.80
2015-Keskkonnainvesteeringute Keskus, projekt “Avastusõpperetked Räpina Lasteaed Vikerkaar lastele”, toetus 1252.30 eurot
2014-Keskkonnainvesteeringute Keskus, projekt “Silmapesuveeta ühtki last ei peeta” toetus 1205 eurot
2013-Keskkonnainvesteeringute Keskus, projekt “Muna õpetab kana” toetus 2775.51 eurot

Comments are closed.