Tugispetsialist

Tugispetsialist aitab rühmaõpetajal ennetada ja leevenda õppe- ja kasvatustegevustes ilmneda võivaid probleeme. Tugispetsialist aitab lapsel oma tunnetega toime tulla.

Comments are closed.