Logopeed

Logopeed nõustab lapsevanemaid esmaspäeva õhtupoolikuti 16.00-17.30 või eelneval kokkuleppel.

Logopeedi töö eesmärgiks on lapse hariduse omandamise toetamine, kõne- ja keeleprobleemide korrigeerimine, hariduslike erivajadustega laste märkamine ja varajane sekkumine, ka lugemis- ja kirjutamisprobleemide ennetamine ja parandamine.
Laste kõne uurimine toimub lasteaias sügisel ja logopeed uurib 3 kuni 7- aastaste laste kõne arengu taset. Logopeed nõustab lapsevanemaid tema lapsega tehtavast logopeedilisest tööst, lapsele sobivatest harjutusmeetoditest ning vajadusel saab laps koju materjali ka kodus tegutsemiseks. Heaks abivahendiks on lapse hääliku seadel artikulatsiooniaparaadi harjutused – need treenivad kõnelihased tugevamaks, mis on korrektse hääldamise eeltingimus. Harjutuste tegemisel on vajalik kasutada peegli abi, mis aitab lapsel oma suu ja keele liigutusi kontrollida. Et lapse kõne arengule kaasa aidata, võiks lapsevanem kodus koos temaga harjutusi teha. Selleks on tarvis logopeediga tihedat koostööd teha – paarist vestlusest ei piisa, sest laps omandab järjest uusi osaoskusi. Lapsed, kellel on tõsisemaid probleeme häälikute hääldamisega, peaksid tegema harjutusi iga päev, sest 1-2 korda nädalas logopeedi tunnis harjutamisest jääb kindlasti väheks.

Laps õpib eeskuju näitel. Harjutamiseks on vajalik lapse motiveerimine. Kõige parem on harjutusi teha ühise rõõmsa mängu käigus, kiites last iga õnnestumise eest, siis on ka laps harjutamisest huvitatud. Kuid kui laps väsib, tuleb kohe lõpetada, et lapsel ei tekiks tüdimust. Töö on tulemuslik ainult siis, kui lapsel on harjutamisel pere tugi ja toetus.

Logopeedi nõu on vajalik, kui

Teie lapsel on kõnemõistmise probleemid
lapsel on raskusi ühe või mitme hääliku õige hääldamisega
lapse sõnavara on väike ja ta teeb palju grammatilisi vigu
lapsel esineb kõnelemisel kõnetakistusi
lapsel on raskusi lugema ja kirjutama õppimisel.
Kõikide kõne arengusse puutuvate murede puhul pöörduge nõusaamiseks julgelt logopeedi poole, pigem varem kui liiga hilja.