Väikelaste ujumine

 Ujumisõpetaja nõustab lapsevanemaid kolmapäeviti kell 8.00-9.00

Ava siit blankett: Vajalikud vahendid

Ujumine on lasteaias liikumiskasvatuse üheks koostisosaks. Lapsed käivad ujumas vastavalt vanusele 1korda nädalas septembrist maini. Ujumistegevusi viib läbi ujumisõpetaja koos abiõpetajaga. Lisaks ujumisõpetusele abistatakse ja harjutatakse lapsi hügieeniharjumuste kujunemisel.

Ujumisõpetuse õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgid on :

  • lapse harmooniline kehaline areng ja karastumine
  • huvi vees liikumise ja ujumise vastu
  • laps omandab teadmisi-oskusi hügieeni tähtsusest ujulas
  • laps õpib tundma vee omadusi- vee üleslükkejõud, vee takistus
  • laps omandab teadmisi ohtudest vees, õpib teiste ujujatega arvestama ja aru saama, kuidas tekivad ohtlikud olukorrad ja kuidas neid vältida
  • laps omandab reeglid ujulas ja veekeskuses käitumiseks
  • laps omandab algteadmised ja oskused ujumisest (näo veega harjumine, vee alla sukeldumine, veepinnal hõljumine, libisemine, ujumise käte-jalgade töö, ujumine abivahendiga)
  • laste veelust, tahab mängida veemänge ega karda vett
  • kuulab õpetaja korraldusi ja oskab neid täita sõnalise seletuse ja ettenäitamise järgi
  • oskab kasutada sihipäraselt ujumise abivahendeid

Kui lapsed õpivad varakult ujuma on nad ka veeõnnetusjuhtumite eest paremini kaitstud.

Comments are closed.