Väikelaste ujumine

 Ujumine 

Ava siit blankett: Vajalikud vahendid

Ujumine on lasteaias liikumiskasvatuse üheks koostisosaks. Lapsed käivad ujumas vastavalt vanusele 1 korda nädalas septembrist maini. Ujumistegevusi viib läbi ujumisõpetaja koos abiõpetajaga. Lisaks ujumisõpetusele abistatakse ja harjutatakse lapsi hügieeniharjumuste kujunemisel.

Ujumisõpetuse õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgid on :

  • lapse harmooniline kehaline areng ja karastumine
  • huvi vees liikumise ja ujumise vastu
  • laps omandab teadmisi-oskusi hügieeni tähtsusest ujulas
  • laps õpib tundma vee omadusi- vee üleslükkejõud, vee takistus
  • laps omandab teadmisi ohtudest vees, õpib teiste ujujatega arvestama ja aru saama, kuidas tekivad ohtlikud olukorrad ja kuidas neid vältida
  • laps omandab reeglid ujulas ja veekeskuses käitumiseks
  • laps omandab algteadmised ja oskused ujumisest (näo veega harjumine, vee alla sukeldumine, veepinnal hõljumine, libisemine, ujumise käte-jalgade töö, ujumine abivahendiga)
  • laste veelust, tahab mängida veemänge ega karda vett
  • kuulab õpetaja korraldusi ja oskab neid täita sõnalise seletuse ja ettenäitamise järgi
  • oskab kasutada sihipäraselt ujumise abivahendeid

Kui lapsed õpivad varakult ujuma on nad ka veeõnnetusjuhtumite eest paremini kaitstud.

Ujumisõpetaja koostööaeg lapsevanematega eelneval kokkuleppel, kert.hudsi@rapina.ee

Comments are closed.