Oravate rühm

2-3 aastased lapsed


Õpetajad
Jana Mets ja Milvi Kivisaar
Õpetaja abi
Tairi Stepanova
e-post
oravad.vikerkaar@rapina.ee

Päevakava: Oravad

Uudised ja teated

2017/2018 õppeaasta teema:

Lepatriinu tegusad ja lõbusad päevad lasteaias

Eesmärgid:

*laps õpib märkama ümbritsevat keskkonda, käies õppekäikudel ja matkadel erinevatel aastaaegadel;

*laps saab oskusi ja kogemusi erinevate meelte ja aistingutega, osaledes õuesõppetegevustes (planeeritud õuesõppepäev kord nädalas)

*laps väärtustab oma kodu, kodukanti ja kultuuritraditsioone.

EV 100 raames oleme lasteaia fuajeesse kujundanud kodu, kus toimuvad iga kuu erinevad ühistegevused. Vaata siit: Kodu

 

  6-7.02.2018 toimus lasteaias luulepäev  “Minu kodu-väike Eesti”, kokku osales 48 last. Aitäh kõikidele  peredele, esinejatele, õpetajatele ja hoolekogu esindajatele.

                                            

 

Kolmapäevast 27.12- 02.01.2018 töötavad valverühmad. 

Comments are closed