Krõllide rühm

Krõllide rühm

Õpetaja: Natalia Asi
Assistent: Epp Rammo
Õpetaja abi: Malle Seim
E-post: krollid.vikerkaar@rapina.ee

Uudised ja teated

Otsime lasteaiaõpetajat

Võtame tööle lasteaiaõpetaja (1,0 ametikohta lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks tööleasumisega 4.jaanuaril 2020). Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 20.11.2020 e-aadressil siret.ratsep@rapina.ee  

Otsime logopeedi – konkursi tähtaega pikendati!

Ootame oma kollektiivi logopeedi, kelle põhitegevus on välja selgitada, kes lastest vajavad kõneravi ja koostöös teiste spetsialistidega arenguliste/ja või hariduslike erivajadustega laste väljaselgitamine ja igakülgselt tema arengu toetamine eakohasuse suunas, esmase mahajäämuse ületamine, vähendamine ja teise mahajäämuse ennetamine/leevendamine logopeediliste vahenditega/võtetega.…

Otsime eripedagoogi – konkursi tähtaega pikendati!

Räpina Lasteaed Vikerkaar otsib oma meeskonda 0,9 ametikohaga eripedagoogi. Eripedagoogi põhitegevus on koostöös teiste spetsialistidega arenguliste/ja või hariduslike erivajadustega laste väljaselgitamine ja igakülgselt tema arengu toetamine eakohasuse suunas, esmase mahajäämuse ületamine, vähendamine ja teise mahajäämuse ennetamine/leevendamine eripedagoogiliste vahenditega/võtetega. Eripedagoog teenindab…

Otsime eripedagoogi

Räpina Lasteaed Vikerkaar otsib oma meeskonda 0,9 ametikohaga eripedagoogi. Eripedagoogi põhitegevus on koostöös teiste spetsialistidega arenguliste/ja või hariduslike erivajadustega laste väljaselgitamine ja igakülgselt tema arengu toetamine eakohasuse suunas, esmase mahajäämuse ületamine, vähendamine ja teise mahajäämuse ennetamine/leevendamine eripedagoogiliste vahenditega/võtetega. Eripedagoog teenindab…

Comments are closed.