Krõllide rühm

Krõllide rühm

Õpetaja: Natalia Asi
Assistent: Epp Rammo
Õpetaja abi: Malle Seim
E-post: krollid.vikerkaar@rapina.ee

Uudised ja teated

Eesti Vabariik 103 paraad

Eesti Vabariigi 103.sünnipäevale pühendatud paraad toimub lasteaia õuealal 23.veebruaril kell 10.00. Paraadi tervitavad Räpina Lasteaed Vikerkaar president prl Kärt Eliise Sing ja Kuperjanovi JVP esindaja.

Otsime Logopeedi!

Räpina Lasteaed Vikerkaar otsib oma kollektiivi 1,0 koormusega logopeedi. Peamisteks tööülesanneteks on kõneravi vajavate laste väljaselgitamine ning õppe ja arengu toetamine vastavalt oma kutsestandardile, koostöö tegemine lapsevanemate, kolleegide ja teiste spetsialistidega, vajadusel nende nõustamine, koostab laste ealisi ja individuaalseid huve,…

Otsime Eripedagoogi!

Räpina Lasteaed Vikerkaar otsib oma kollektiivi 0,9 koormusega eripedagoogi. Peamisteks tööülesanneteks on koostöös teiste spetsialistidega arenguliste/ja või hariduslike erivajadustega laste väljaselgitamine ja igakülgselt tema arengu toetamine eakohasuse suunas eripedagoogiliste vahenditega/võtetega, koostöö tegemine lapsevanemate, kolleegide ja teiste spetsialistidega, vajadusel nende nõustamine,…

Otsime lasteaiaõpetajat

Võtame tööle lasteaiaõpetaja (1,0 ametikohta lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks tööleasumisega 4.jaanuaril 2020). Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 20.11.2020 e-aadressil siret.ratsep@rapina.ee  

Comments are closed.