Lepatriinude rühm

6 aastased lapsed

Õpetaja Natalia Asi
Assistent Epp Rammo

Õpetaja abi: Diana Rebintšak
e-post
lepatriinud.vikerkaar@rapina.ee

Päevakava:Lepatriinud

Uudised ja teated

  • Viime läbi rahuloluküsitlust, et selgitada välja lastevanemate rahulolu lasteaia ja sellega seotud teguritega. Küsitlusele on perioodil 7. mai kuni 10. juuni oodatud vastama kõik lastevanemad, kelle laps käib Eestis lasteaias. 
  • Küsimustiku leiad: https://www.innove.ee/uuringud/rahulolu/alushariduses/rahulolukusitlus-lastevanematele/

 

Neljapäeval, 17.mail, kell 16.00 osalevad kooliminevad lapsed  Räpina Muusikakooli kohtumispäeval.

Esmaspäeval, 14.mail toimus kooliminevatele lastele ennetusprojekt “Rattaga ratastel”, mis on loodud koostöös Maanteeametiga. Lastega arutleti ratta sõidu reeglite üle, kiivri olulisusest ja sh. turvalisest liiklemisest üldse.  Õppeprogrammi viis läbi Lõuna prefektuuri abipolitseinik Andra Rahasepp.

Comments are closed.