Lepatriinude rühm

6 aastased lapsed

Õpetaja Natalia Asi
Assistent Epp Rammo

Õpetaja abi: Diana Rebintšak
e-post
lepatriinud.vikerkaar@rapina.ee

Päevakava:Lepatriinud

Uudised ja teated

2017/2018 õppeaasta teema:

Lepatriinu tegusad ja lõbusad päevad lasteaias

Eesmärgid:

*laps õpib märkama ümbritsevat keskkonda, käies õppekäikudel ja matkadel erinevatel aastaaegadel;

*laps saab oskusi ja kogemusi erinevate meelte ja aistingutega, osaledes õuesõppetegevustes (planeeritud õuesõppepäev kord nädalas)

*laps väärtustab oma kodu, kodukanti ja kultuuritraditsioone.

EV 100 raames oleme lasteaia fuajeesse kujundanud kodu, kus toimuvad iga kuu erinevad ühistegevused. Vaata siit: Kodu

 

Kolmapäevast 27.12- 02.01.2018 töötavad valverühmad. 

Detsember

Metsasüles tuul ei tuiska,
helbeid vaikselt alla puistab.
Kuused saavad valged kuued,
kännud pähe mütsid uued.
                           J. Kaidla

 

Comments are closed