Uudised ja teated

Maakondlik luulepäev

Kolmapäeval, 14.märtsil toimus Ahja kultuurimajas XIV Põlva maakonna lasteaedade luulepäev “Looduse kingitus Eestimaale”.

Lasteaeda esindasid:

/ / Uudised ja teated

Kohtumine Heiki Vilepiga

Kolmapäeval 14.märtsi õhtupoolikul kohtusid meie lasteaia lapsed kirjanik Heiki Vilepiga.  Tervituseks esitas Marcus Talupoeg luuletuse “Eestimaa”, mis on kirjutatud Heiki Vilepi enda poolt.

 Lasteaia fuajees toimus kirjaniku raamatute tutvustus ja soodusmüük.

Ürituse korraldas MTÜ Räpina Lasteaed Vikerkaar Heaks

/ / Uudised ja teated

2017/2018 õppeaastast

2017/2018 õppeaasta teema:

Lepatriinu tegusad ja lõbusad päevad lasteaias

Eesmärgid:

*laps õpib märkama ümbritsevat keskkonda, käies õppekäikudel ja matkadel erinevatel aastaaegadel;

*laps saab oskusi ja kogemusi erinevate meelte ja aistingutega, osaledes õuesõppetegevustes (planeeritud õuesõppepäev kord nädalas)

*laps väärtustab oma kodu, kodukanti ja kultuuritraditsioone.

EV 100 raames oleme lasteaia fuajeesse kujundanud kodu, kus toimuvad iga kuu erinevad ühistegevused. Vaata siit: Kodu

 

Tervitame külalist Krõllides

Alates 19.02.2018 on Krõllide rühmas Euroopa Vabatahtliku Teenistuse vabatahtlik Tetiana Chernikova UkrainastEuroopa vabatahtliku teenistuse eesmärgiks on arendada solidaarsust, edendada sallivust ning tugevdada üksteisemõistmist. Meile pakub Euroopa vabatahtlik teenistus võimalust kaasata enda igapäevatöösse välisriigist tulevaid vabatahtlikke, toetades seejuures noorte igakülgset arengut ning tuues samas oma organisatsiooni uusi ideid, energiat ja töömeetodeid.

/ / Krõllid

Tervitame külalist Lepatriinudes

Alates 07.03.2018 on Lepatriinude rühmas Euroopa Vabatahtliku Teenistuse vabatahtlik Aytaj Asgarova  Bakuust. Euroopa vabatahtliku teenistuse eesmärgiks on arendada solidaarsust, edendada sallivust ning tugevdada üksteisemõistmist. Meile pakub Euroopa vabatahtlik teenistus võimalust kaasata enda igapäevatöösse välisriigist tulevaid vabatahtlikke, toetades seejuures noorte igakülgset arengut ning tuues samas oma organisatsiooni uusi ideid, energiat ja töömeetodeid.

/ / Lepatriinud

Comments are closed