Päiksekiir

3-7 aastased lapsed

Ruusa rühm Päikesekiir

Õpetaja: Anneli Kaimre

Assistent: Kaja Samoilov 
Õpetaja abi: Rita Arras
E-post: paiksekiir.vikerkaar@rapina.ee

Päevakava: Päiksekiir

 

Uudised ja teated

Teispäeval, 16.oktoobril, kell 8.45 külas Võro keele Instituut Pupiteatriga

Digimaailma mõjud võivad olla nii positiivsed kui negatiivsed. Selleks et ennetada netisõltuvuse arengut ja soodustada digivahenditest saadavat kasu, tuleks juba varakult lastele teadlikku digivahendite ja interneti kasutamist õpetama asuda.

Päikesekiire rühma lapsed osalevad 28.09.2018 Luke Mõisa õppeprogrammis „Loodust uurima koos kaisuloomaga.

Projekti toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus

  • Viime läbi rahuloluküsitlust, et selgitada välja lastevanemate rahulolu lasteaia ja sellega seotud teguritega. Küsitlusele on perioodil 7. mai kuni 10. juuni oodatud vastama kõik lastevanemad, kelle laps käib Eestis lasteaias. 
  • Küsimustiku leiad: https://www.innove.ee/uuringud/rahulolu/alushariduses/rahulolukusitlus-lastevanematele/

 

Comments are closed.