Muumide rühm

4-7 aastased lapsed

Õpetajad: Anneli Kaimre ja Margit Kasvand
Õpetaja abi: Tea Kaljuvee
E-post: muumid.vikerkaar@rapina.ee
Päevakava:Muumid

Uudised ja teated

Lepatriinude ja Muumide rühm on liitunud keskkonnakampaaniaga” Küünlaümbriste jaht”

Küünlaümbriste jaht” ja “Patareijaht” on lastele ja noortele suunatud keskkonnakampaania, mille raames kutsutakse üles leidma võimalikult palju tühjaks põlenud alumiiniumist teeküünlaümbriseid ning tühjasid patareisid, et need ei satuks loodusesse.
Alumiinium ei lagune looduses kunagi, mistõttu on kampaania eesmärgiks ümbriste kogumisega lastele õpetada jäätmete sorteerimise ja keskkonnahoiu olulisust. “Patareijaht” raames kogutakse A, AA, AAA ja nööp-patareisid. 
Rohkem infot: http://www.kuunlajaht.com/kampaania-lugu.html

2017/2018 õppeaasta teema:

Lepatriinu tegusad ja lõbusad päevad lasteaias

Eesmärgid:

*laps õpib märkama ümbritsevat keskkonda, käies õppekäikudel ja matkadel erinevatel aastaaegadel;

*laps saab oskusi ja kogemusi erinevate meelte ja aistingutega, osaledes õuesõppetegevustes (planeeritud õuesõppepäev kord nädalas)

*laps väärtustab oma kodu, kodukanti ja kultuuritraditsioone.

EV 100 raames oleme lasteaia fuajeesse kujundanud kodu, kus toimuvad iga kuu erinevad ühistegevused. Vaata siit: Kodu

 

Kolmapäevast 27.12- 02.01.2018 töötavad valverühmad. 

Comments are closed