Võimalused lastele

VÄIKELASTE MÄNGUTUND

Eesmärgiks on pakkuda lapsele liikumise rõõmu, sest saadav energia aitab vältida tüdimuse teket ning tagab huvi aktiivse tegevuse vastu. Idee seisneb selles, et laps ja täiskasvanu tegutsevad koos. Liikumine koos vanemaga toetab lapse emotsionaalset ja sotsiaalset arengut. Liikumine ja aktiivne mäng on lapse loomuomased tegevused, mis moodustavad väikelapse arengus olulise osa. Läbi mitmekülgsete liikumistegevuste hoitakse ära võimalikud rühivead ja kujuneb õige kehahoid. Rütmide ja füüsilise tegevuse ühendamine on innustav ja tujutõstev ning suurepärane võimalus suurendada laste igapäevast füüsilist aktiivsust. Rütmiga seotud tegevused arendavad peamisi liikumisoskusi – kõndi, hüppamist ja hüplemist.