2018/2019 õppeaastast

2018/2019 õppeaasta teema: Õnneseen-õnnelik laps

Õppeaasta prioriteet: loodus-ja avastusõpe-avastame meeli

Eesmärgid:

  1. Laps arendab ja praktiseerib vaatlus-, eristamis-, võrdlemis-, klassifitseerimis-, suhtlemis- ja rakendamisoskusi.
  2. Looduses liikumise ja meelte kasutamise kaudu tekivad lapses ja täiskasvanus senisest tugevamad seosed keskkonna säästmise ja tervise hoidmise vahel.

 

Comments are closed.