Ilm on imeline iga ilmaga

2016/2017 õppeaasta teema: Muumipapa uurib ilma, Muumimamma jagab väärtusi

Õppeaasta üldeesmärgid:
1. Õuesõppe metoodika rakendamine ja lõimimine teiste ainevaldkondadega.
2. Laps märkab nähtusi ja muutusi looduses.
3. Laps oskab arvestada teistega ja säilitada enese ümber sõbralikku õhkkonda.

Ilm on imeline iga ilmaga!

Sellist pealkirja kandis sügisel Epiima poolt toetatud Ilmaprojekti avamine. Aga, tegelikult, on õuesõpe olnud meie üheks peamiseks prioriteediks juba aastast 2013. Meie keskkonnaalaseid tegemisi on toetanud Keskkonna Investeeringute Keskus.

Värskes õhus viibimine elavdab mõttetegevust, suurendab mälu mahtu ja tugevdab luustikku. Lisaks rikkalikele teadmistele ja praktilistele kogemustele võimaldab õuesõpe hulgaliselt emotsioone ja pakub lapsele suhtlemise ja sotsiaalse käitumise kogemusi, mis on väga oluline emotsionaalse intelligentsuse arendamisel.

Tuntud pedagoog Johannes Käis on pannud kirja järgmised mõtted: „Looduse tundmine ja tema elu mõistmine tekitab lapses armastuse looduse vastu. Loodusearmastus ja loodusest saadav rõõm aitab inimesi üle saada eluraskustest ja aitab tugevdada tervist.(Raadik, S. Õpime õues mängides. Tallinn 2009.)

Seepärast naudime ilma ja õues viibimist nii palju kui võimalik!