Krõllide õppereis

Krõllide rühma lapsed külastavad Pokumaad ja osalevad programmis “Õuesõppemängud talumaastikul”. Väljasõit toimub  21.09, kell 9.00.

Sõitu toetab KIK.

Comments are closed