Otsime logopeedi – konkursi tähtaega pikendati!

Ootame oma kollektiivi logopeedi, kelle põhitegevus on välja selgitada, kes lastest vajavad kõneravi ja koostöös teiste spetsialistidega arenguliste/ja või hariduslike erivajadustega laste väljaselgitamine ja igakülgselt tema arengu toetamine eakohasuse suunas, esmase mahajäämuse ületamine, vähendamine ja teise mahajäämuse ennetamine/leevendamine logopeediliste vahenditega/võtetega.
Erinevate töövormide kasutamine olenevalt lapse vajadustest (individuaalne, grupis ja rühmas).
Õpetajate ja lastevanemate logopeediline nõustamine.
Logopeed teenindab lapsi vanuses 1,6-7.a, kellel on kõneravi vajadus.
Omalt poolt pakume rõõmsat ja ühtehoidvat lasteaiaperet ning suurepäraseid võimalusi meeskonnatööks ja iseenda tugevuste avastamiseks ning 56 päeva puhkust.

Kandideerimiseks saada avaldus, CV ja haridust tõendava dokumendi koopia 7. oktoobriks 2020 vikerkaar@rapina.ee

Comments are closed.