“The Essence of Sense”kohtumine Gulbenes


 

Aastal 2017 alanud Erasmus+ K2 projekt “The Essence of Sense” hakkab jõudma lõpule ja toimus viimane projektikohtumine Gulbenes. Toimus maakonna õppepäev Gulbene 5 piirkonna pedagoogidele. Igalt projektis osalenud haridusasutuselt valmis video, mis tutvustab oma asutuse töötamise põhimõtteid ja prioriteete. Lisaks viidi läbi Eesti, Rumeenia ja Hispaania esindajate poolt praktiline töötuba. Meie lasteaia õpetaja Nati viis läbi muusikategevuse, kasutades selleks looduslikke vahendeid.