Töökuulutus

Räpina Lasteaed Vikerkaar võtab alates 24.augustist tööle

*logopeedi (1,0 ametikohta)

*eripedagoogi (0,9 ametikohta)

*muusikaõpetaja (0,5 ametikohta)

*liikumisõpetaja  (0,6 ametikohta)

 

Oled sobiv kandidaat, kui sul on kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus, oled hooliv ja rõõmsameelne.

Kandideerimisdokumente (avaldus, CV,  haridust tõendavate dokumentide koopiad) esitada 6.juuliks 2020

e-posti teel jana.mets@rapina.ee. Lisainfo 56820210.

Comments are closed.