2021/2022 Õppeaasta

Õppeaasta põhisuunad:

LEPATRIINU MÄRKAB JA HOOLIB

Meie Lepatriinu on laps, kes hoolib iseendast, sõpradest enda ümber ja loodusest

Eesmärk:

  • Lapsed on märkavad ja hoolivad ümbritseva keskkonna ja kaaslaste suhtes
  • Lapsed on loovad loodusliku materjali kasutajad
  • Täiskasvanute eeskujul kujunevad lastes ühised väärtushinnangud

Comments are closed.