2020/2021 õppeaasta teema: Mõmmi liigub, Mõmmi mõtleb

Meie Mõmmi on isepäine ja nutikas väike laps- piiritult uudishimulik, särasilmne ja krutskeid täis. EESMÄRGID: Lapsed võtavad omaks meie oma elava kultuuri ja pärandi, väärtustavad jätkusuutlikkust ning digilahendused on sellele toeks Täienevad õpetajate teadmised ja oskused digipädevustes ning nad integreerivad need õppeprotsessi Lapsed tunnetavad loodust kõigi meeltega ja see tekitab neis positiivseid emotsioone

2018/2019 õppeaastast

2018/2019 õppeaasta teema: Õnneseen-õnnelik laps Õppeaasta prioriteet: loodus-ja avastusõpe-avastame meeli Eesmärgid: Laps arendab ja praktiseerib vaatlus-, eristamis-, võrdlemis-, klassifitseerimis-, suhtlemis- ja rakendamisoskusi. Looduses liikumise ja meelte kasutamise kaudu tekivad lapses ja täiskasvanus senisest tugevamad seosed keskkonna säästmise ja tervise hoidmise vahel.  

MTÜ Räpina Lasteaed Vikerkaar Heaks

MTÜ Räpina Lasteaed Vikerkaar Heaks on loodud oktoobris 2017 lasteaia hoolekogu liikmete poolt. Juhatuses: Jana Mets, Lauri Kasvand, Annika Šturmov Projektid: august 2018-MTÜ Räpina lasteaed Vikerkaar Heaks projekt “Söömise keeruline kunst”, 274 eurot; jaanuar 2018-MTÜ Räpina Lasteaed Vikerkaar Heaks projekt “Räpina Lasteaed Vikerkaar õpetajate tantsurühmale autentsete Räpina naise rahvariiete soetamine”, 450 eurot; oktoober 2017- MTÜ Räpina Lasteaed … Read more MTÜ Räpina Lasteaed Vikerkaar Heaks