2023/2024 Õppeaasta

Mis on kodu, kus on kodu…

Õppeaasta põhisuund: 

Meie orav on laps,  kes on julge, sõbralik, mängu- ja õpihimuline. 

Eesmärgid: 

  • Laps väärtustab oma kodu, kodukohta, kultuuri ja keelt.
  • Lapsed on loovad loodusliku materjali kasutajad.
  • Laste loova omaalgatuse ja esinemiskindluse toetamine.
  • Mängides ja liikudes kogeb laps koostegemise rõõmu, arenevad lapse kehalised oskused ja kujunevad eluterved harjumused

Comments are closed.