Lasteaia lõpetamine

KOOLIMINEJATE LÕPUPEOD:

PÄIKSEKIIRE RÜHM 28.05.2014, KELL 16.00
NAKSITRALLIDE JA KRÕLLIDE RÜHM 29.05.2014, KELL 16.00
LEPATRIINUDE RÜHM 30.05, KELL 16.00

NB! Lõpupidudel on pildistamas fotograaf Riho Semm.

§ 16.Õppekava
(5) Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

[RT I 2010, 41, 240 – jõust. 01.09.2010]

http://yg.rapina.ee/sisseastujale/1-klass/