Lasteaiatasu

Räpina Lasteaed Vikerkaar kohatasu on 13€ kalendrikuus.

 • Kohatasu tuleb maksta sõltumata lapse kohal käimisest.
 • Lasteaiakoha kasutamise kulude osas, esitab Räpina valla raamatupidamine arve hiljemalt iga kuu 15. kuupäevaks.
 • Küsimuste korral pöörduda lasteaia direktori poole või vallavalitsuse raamatupidamisosakonda

Alates 01.03.2024 on Räpina valla lasteaedades- Räpina Lasteaias Vikerkaar ja Veriora Lasteaias Õnneseen- lapsevanema poolt makstav kohatasu ühtlane 21 eurot kuus lapse kohta (Räpina valla lasteaedades vanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord, Räpina Vallavolikogu otsus 17. jaanuar 2024 nr 1).

Kohatasu ei pea maksma pere kolmanda ja iga järgneva samal ajaperioodil lasteaias käiva lapse eest. Samuti ei küsita kohatasu perioodi eest, kui lasteaed viibib kollektiivpuhkusel.

Räpina Lasteaed Vikerkaar toidupäeva maksumus on 2 eurot päevas, millest Räpina valla sissekirjutusega laste puhul 1,8 eurot jääb vanemate kanda. 0,20 eurot tasub Räpina vald (Räpina Lasteaed Vikerkaar hoolekogu otsus § 15, lõige 7 punkt 4 alusel; Räpina Vallavolikogu otsus 23. märts 2011 nr 13).

 • Toidupäeva maksumus jaotub:
  0,50 eurot hommikusöök
  1,0 euro lõunasöök
  0,50 eurot õhtuoode.
 • Kui laps mõnel toidukorral ei söö, annab lapsevanem sellest rühmaõpetajatele teada.

Comments are closed.