2022/2023 Õppeaasta

ÕNNELIK KRÕLL LUSTIB JA LOOB
Õppeaasta põhisuunad: eesti lastekirjandus ja projektõpe

Eesmärk:

  • Toetada rühmakeskse projektõppega 21.sajandi oskuste (mõtlemine, küsimuste esitamine, planeerimine, arutlemine, suhtlemine, koostöö, reflekteerimine) kujunemist lastel
  • Korraldada kõigi rühmadega loovmänge ja lavastusi, toetamaks laste loovust, suhtlemisoskust ja esinemiskindlust

Comments are closed.