Tervisedendus

23.märtsist 2001 on Räpina Lasteaed Vikerkaar vastu võetud Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku liikmeks.http://ww.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/lasteaias/tervise-edendamine-lasteaias

 Võrgustik koosneb vabatahtlikkuse alusel ühendunud lasteaedadest, kes lähtuvad oma töös tervist edendava lasteaia põhimõtetest, on nõus ellu viima Tervist Edendavate Lasteaedade missiooni ning täitma võrgustikuga liitunud asutuste kohustusi.

MIDA TEEME TERVISE HEAKS ?

  • väärtustame tervislike eluviise;
  • harrastame igapäevaselt liikumist nii toas kui õues;
  • armastame tervislikku toitu,
  • naudime õues õppimist;
  • korraldame lasteaias tervisedenduslikke üritusi.

2018-2019 õa teema: Söömise keeruline kunst. Tegevuskava

Lasteaia tervisenõukogusse kuuluvad:
Eve Saksing
Gerli Liiva
Milvi Kivisaar
Riina Saar
Kätlin Kaljas
Ülle Galka

Meie traditsioonid:

matk metsa või parki;
õppekäik päästeametisse- ohtude ennetamine;
vastlapäev;
spordipäev ÜG võimlas;
südamenädal;
tervisenädalad;
õueala riisumine koos lastega (puhtam ja ilusam keskkond, füüsiline liikumine, emotsionaalne tervis);
perepäev.