Osalemine rahvusvahelises Erasmus +projektis

Meie lasteaed osaleb Erasmus + Strateegilise koostöö projektis koos Läti, Rumeenia ja Hispaania lasteaedadega. Antud projekt võimaldab lasteaiaõpetajatel jagada professionaalseid teadmisi keskkonnahariduse valdkonnas ning saada võimaluse tutvuda teises kultuuris töötavate õpetajate tööga. 

Kohtumised: jaanuar- Läti, märts- Rumeenia, mai- Hispaania, juuli-Eesti

Strateegilise koostöö peamised eesmärgid on:

  • koostöö edendamine Euroopa partneritega, üksteiselt õppimine ja kogemuste vahetamine ning
  • uuenduslike ja vajalike lahenduste või toodete loomine, ellu rakendamine või ülevõtmine hariduses.

Projektist täpsemalt http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/3d20cd87-f11b-4d42-bb3e-8ee60d90a44b