Avastusõppereisid 2018/2019

KIK_Avastusõppereiside tutvustus

Räpina Lasteaed Vikerkaar on saanud KIK rahastuse 2018-2019 õa avastusõppereisideks summas 1708 eurot.

Projekti eesmärk:

*õpetada ja suunata lapsi märkama looduskeskkonda läbi avastusretkede;
*pakkuda lastele läbi mängu ja tegutsemise avastusrõõmu, looduselamusi ja seiklusi;
*väärtustada Lõuna – Eesti looduskeskkonda, tuues välja paikkonna looduses liikumise võimalused.