Küsimustik

Lp lapsevanemad!

Teie e-posti aadressidele on saadetud veebruaris terviseinfo.ee  keskkonna kaudu link, kus saate täita küsimustiku.

Hindamise tulemuste põhjal saame planeerida vajalikke tegevusi olukorra parandamiseks ja väärtustada psühhosotsiaalset keskkonda kui olulist tervist mõjutavat tegurit ning luua paremad võimalused vaimseks, sotsiaalseks ja füüsiliseks heaoluks.

Selleks, et saaksime teha küsimustiku kokkuvõtte, palume kõikidel, kel pole veel võimalust olnud küsimustele vastata, see täita esimesel võimalusel.