Koostööprojekt Räpina Ühisgümnaasiumiga

Maanteeameti liiklusohutuse osakonna liikluskasvatuse talitus korraldab igal aastal projekti „Liikluskasvatuse õppevahend LIIKLUSVANKER – koolilt lasteaiale“, mille eesmärgiks on toetada ja rikastada lasteaedades õppekavas ette nähtud liiklusteemade käsitlemist uue põneva õppevahendite komplektiga. Kuna eelkooliealine laps õpib mängides, siis suudab laps just mängu kaudu kõige efektiivsemalt omandada oskusi ja teadmisi liikluses ohutult toimetulekuks nii jalakäijana kui jalgratturina.
Liiklusvankri valmistamise projekti puhul on oluline ka koolide heategevusse kaasamine ning koolide ja lasteaedade suunamine omavahelisele tihedamale koostööle. Selle raames valmis koostöös Räpina Ühisgümnaasiumiga meie lasteaiale liiklusvanker koos märkidega.